Category Archives: Alternative

Mc Donalizace

Posted on by

9 thoughts on “ Mc Donalizace

  1. Pojem „mcdonaldizace“ poprvé použil americký sociolog George Ritzer ve své knize The McDonaldization of Society (). Ritzer využil tento termín k pojmenování takové situace, kdy společnost přijme životní styl podobající se chodu rychlo-obslužných restaurací (fast-foodů) jako je například McDonald'theiblumininpamobowhuromegonha.coinfoldizace je charakteristická pro rozvinutou moderní.
  2. Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty. ;) Vyzkoušej si členství na jeden semestr zdarma a získej přístup k více než studijním materiálům.
  3. McDonaldization is a McWord developed by sociologist George Ritzer in his book The McDonaldization of theiblumininpamobowhuromegonha.coinfo Ritzer, "McDonaldization" is when a society adopts the characteristics of a fast-food restaurant. The process of McDonaldization can be summarized as the way in which "the principles of the fast-food restaurant are coming to dominate more and .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *